Koszty najmu

 1. Ceny najmu dla wszystkich dekoracji podane na stronie są cenami brutto podanymi w złotych polskich. 
 2. Opłatę za wynajem przedmiotu należy uiścić w ciągu 3 dni po dokonaniu rezerwacji i nie później niż na 7 dni przed planowaną datą rozpoczęcia wynajmu. W przypadku braku wpłaty na konto lub przez elektroniczny serwis płatności, rezerwacja zostaje anulowana automatycznie.
 3. Na każdą płatność wystawiamy dowód zakupu w postaci faktury VAT lub paragonu.
  W przypadku chęci otrzymania faktury VAT należy dodać notatkę do zamówienia i podać dane nabywcy (w szczególności numer NIP).

Dostawa i montaż

 1. Koszty transportu ponosi Najemca, chyba że odrębne umowy stanowią inaczej.
 2. Cena najmu obejmuje koszty transportu na terenie Górnego Śląska.
 3. W przypadku wskazania lokalizacji dostawy poza obszarem objętym darmowym transportem Wynajmującemu zostanie przesłana dodatkowa faktura obejmująca koszt transportu, który wynosi 2 zł brutto / km (liczone wg Map Google tam i z powrotem z magazynu w centrum Katowic).

Okres wynajmu

 1. Czas najmu standardowo wynosi 1 dzień (1 dobę).
 2. W przypadku wynajmu przedmiotu na event typu wesele jako datę najmu należy wskazać datę wesela – produkt zostanie dostarczony przed rozpoczęciem wesela i odebrany po jego zakończeniu. Godziny trwania wesela zostaną potwierdzone z Wynajmującym.
 3. W przypadku potrzeby wynajęcia przedmiotu na wesele oraz poprawiny należy wskazać datę wesela jako dzień rozpoczęcia najmu oraz dzień kolejny jako termin zakończenia.
 4. Wynajęte przedmioty należy zwrócić w terminie wynikającym z rezerwacji. W przypadku przekroczenia terminu zostaje naliczona kara umowna w wysokości 150% jednodniowego kosztu najmu, za każdy dzień zwłoki.

Kaucja zabezpieczająca

 1. W okresie najmu, Najemca jest odpowiedzialny za przedmiot najmu.
 2. Na czas najmu dekoracji pobierana zostaje kaucja zwrotna, której wysokość jest ustalona indywidualnie dla każdego przedmiotu i jest widoczna na stronie z danym przedmiotem – Informacje dodatkowe / Kaucja zabezpieczająca.
 3. Kaucja pobierana jest wyłącznie gotówką.
 4. Kaucja stanowi zabezpieczenie zobowiązań Najemcy względem Wynajmującego na wypadek uszkodzenia przedmiotu i jest zwracana bez odsetek. W przypadku braku uszkodzeń kaucja zostaje zwrócona w dniu zwrotu wynajętego przedmiotu.
 5. W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń przedmiotu najmu powstałych w wyniku zaniedbania, niewłaściwego użycia lub nadużycia Najemcy, ponosi on koszty naprawy, jednak nie większe niż wartość przedmiotu.
 6. W przypadku wyboru odbioru osobistego przedmiotu najmu lub transportu dedykowanego do Najmującego, kaucję można uregulować na miejscu, w chwili odbioru przedmiotu najmu.
 7. Większości naszych przedmiotów można używać wewnątrz, jak i na zewnątrz. Nasze podświetlane dekoracje wykonane zostały z elementów wodoodpornych, lecz nie są hermetyczne, dlatego w czasie deszczu zaleca się ich odłączenie od prądu i schowanie. Ponadto, ponieważ są stawiane, a nie trwale mocowane, w razie silnego wiatru należy zapewnić im osłonę, aby nie uległy uszkodzeniu.

Dokonywanie rezerwacji

 1. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową lub drogą mailową.
 2. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Najemca prawidłowo poda poniższe dane:
  • wskaże wybrane przedmioty, wraz z ewentualnymi opcjami dodatkowymi,
  • poda datę oraz adres dostarczenia przedmiotu,
  • poda dane osoby rezerwującej (imię nazwisko, adres zamieszkania, e-mail, telefon, dane do FV),
  • zapozna się z Regulaminem wynajmu i zaakceptuje jego postanowienia w czasie realizacji Zamówienia.
 3. W wypadku, gdy podane dane nie są kompletne, Wynajmujący skontaktuje się z Najemcą. Jeśli kontakt z Najemcą nie będzie możliwy, Wynajmujący ma prawo anulowania rezerwacji.
 4. Bez względu na formę dokonania zamówienia, po jego złożeniu Najemca otrzymuje wiadomość z podsumowaniem warunków zamówienia. Dokonanie wpłaty za rezerwację jest równoznaczne z akceptacją warunków zamówienia oraz regulaminu. 
 5. Opłatę za wynajem przedmiotu należy uiścić w ciągu 3 dni po dokonaniu rezerwacji i nie później niż na 7 dni przed planowaną datą rozpoczęcia wynajmu. W przypadku braku wpłaty na konto lub przez elektroniczny serwis płatności, rezerwacja zostaje anulowana automatycznie.
 6. Potwierdzeniem skutecznej rezerwacji jest wiadomość zwrotna, wysyłana po weryfikacji zamówienia i otrzymaniu wpłaty.

Realizacja zamówienia

 1. Na 3 dni przed planowanym terminem najmu Wynajmujący skontaktuje się z Najemcą w celu potwierdzenia zamówienia oraz ustalenia szczegółów.
 2. Dzień imprezy to wielkie wydarzenie, któremu towarzyszą ogromne emocje, dlatego – aby go jeszcze bardziej nie zaburzać – staramy się dostarczać zamówione produkty dzień wcześniej.
 3. W przypadku wynajmu przedmiotów obejmujących transport i montaż, przedmiot zostanie przez Wynajmującego rozłożony we wskazanym miejscu i podłączony.

W razie pytań lub wątpliwości, zapraszamy do kontaktu.